Status prawny

Przedszkole Miejskie nr 235 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi.

Działa na podstawie:

  • Uchwały Nr XXXVII/359/92 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 czerwca 1992r. w sprawie utworzenia przedszkola publicznego.
  • Uchwały Nr XXXVII/386/96 Rady Miejskiej z 26 czerwca 1996 r. w sprawie sieci przedszkoli działających w gminie Łódź
  • Uchwały Nr LIII/1021/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 września 2005 r w sprawie przekształcenia przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe
  • Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami)
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami)
  • Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zmianami)

Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Łódź.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

 

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 235 w Łodzi
odpowiada: Teresa Szkoda
data: 20-05-2015
wytworzył: Teresa Szkoda
data: 20-05-2015
data: 20-05-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 01-02-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 612