Rada Pedagogiczna

Przedszkole zatrudnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Pracownicy pedagogiczni pracujący w przedszkolu to:

nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciel religii – katecheta

Zakres zadań nauczycieli znajduje się w statucie


Pracownicy niepedagogiczni pracujący w przedszkolu to:

główny księgowy,księgowa specjalista do spraw żywienia , samodzielny referent, pomoce nauczyciela,kucharka, pomoce kuchenne, woźne,

szatniarka konserwator, starszy rzemieślnik

Zakres zadań głównego księgowego >>> pobierz statut

Zakres zadań księgowej >>> pobierz statut

Zakres zadań samodzielnego referenta >>> pobierz statut

Zakres zadań specjalisty do spraw żywienia >>> pobierz statut

Zakres zadań pomocy nauczyciela >>> pobierz statut

Zakres zadań kucharki >>> pobierz statut

Zakres zadań pomocy kuchennej >>> pobierz statut

Zakres zadań woźnej >>> pobierz statut

Zakres zadań konserwatora >>> pobierz statut

Zakres zadań szatniarki >>> pobierz statut

Zakres zadań starszego rzemieślnika >>> pobierz statut

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 235 w Łodzi
odpowiada: Teresa Szkoda
data: 01-03-2018
wytworzył: Teresa Szkoda
data: 01-03-2018
data: 01-03-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 20-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 674