Opłaty

Opłaty za przedszkole od 1 września 2017 r.

Na podstawie ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek terytorialnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 poz. 198 i 1609) oraz Uchwały Nr XI/1055/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę do lat 5 przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto.

Od 1 stycznia 2017 roku Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 235 ustala następujące opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu:

- opłata za świadczenie realizowane przez przedszkole w godzinach 6-8 oraz 13-17 , za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń rodzice dzieci do lat 5 wnoszą opłatę w wysokości 1 zł

- dzienna stawka żywieniowa dla wszystkich dzieci 3-6 lat (podlegająca odpisowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu:

za 3 posiłki – 6,50 zł

za 2 posiłki – 5,25 zł

za 1 posiłek – 3,25 zł

w/w opłatę wnosimy na konto przedszkola :

94 1560 0013 2030 7749 6000 0006

lub w kasie przedszkola.

 

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 235 w Łodzi
odpowiada: Teresa Szkoda
data: 22-02-2018
wytworzył: Teresa Szkoda
data: 22-02-2018
data: 22-02-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 20-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 21-11-2013 - Edycja treści
  • 25-01-2012 - Edycja treści
  • 04-11-2011 - Edycja treści
  • 07-02-2011 - Edycja treści
  • 06-02-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 586